Menu

GRATIS VERZENDING (binnen NL) vanaf 25 euro!

Winkelwagen

Leveringsvoorwaarden Stickers en Plakletters

logo

1. Algemeen

1.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders benoemd.

1.2 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.stickersenplakletters.nl.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.4 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De gemiddelde levertijd is afhankelijk van de door u gekozen optie voor verzending. Deze termijn kan echter oplopen tot 10 werkdagen (afhankelijk van de bestelling). Als deze termijn om welke reden dan ook wordt overschreden heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald. Orders welke als spoed order worden besteld worden altijd de volgende werkdag verzonden.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4 LET OP: pakketten welke zichtbaar beschadigd worden aangeboden door TNTpost dient u te weigeren bij de postbode.

3. Annuleren van de order

3.1 Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden of de producten in productie zijn genomen. Annuleren kan zowel telefonisch als per e-mail naar informatie[@]stickersenplakletters.nl. Bij geval van verzending zonder bewerking aan de producten is het mogelijk de verzending achteraf terug te sturen. Gemaakte kosten voor verzending en de ontstane kosten voor retourzending zijn voor de klant.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen en andere vermeldingen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

5. Afkoelingsperiode

5.1 Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit.

5.2 Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald. 

5.3 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of niet in originele verpakking wordt geretourneerd.

5.4 De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending.

5.5 Veel van onze producten worden op aanvraag (bestelling) geproduceerd met een door u aangegeven tekst (eigen invoer). Daardoor zijn de volgende producten uitgesloten van de wet 'Kopen op afstand' en dus uitgesloten van dit retourrecht: Deurstickers met eigen invoer, geboortestickers, social media stickers, bootstickers, naamstickers en alle overige stickers waarvan u zelf de invoer opgeeft. Deze producten kunnen niet retour gestuurd worden, deze worden speciaal voor u op maat, invoer en kleur gemaakt op het moment dat uw bestelling bij ons binnenkomt en betaald is. Zodra uw order geplaatst is en u dus de voorwaarden geaccepteerd heeft, is de order definitief.

5.6 Het retourrecht geldt echter wel op onze toebehoren en overige niet op maat gemaakte producten. Deze kunnen retour worden gestuurd als deze aankoop niet aan uw verwachtingen voldoet.

6. Overeenkomst

6.1 www.stickersenplakletters.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

7. Afbeeldingen

7.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires enz., op de internetsite www.stickersenplakletters.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Geschillen

8.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

8.2 Op alle overeenkomsten en transacties van www.stickersenplakletters.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

8.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

9.Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van www.stickersenplakletters.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.

9.2 www.stickersenplakletters.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

9.3 www.stickersenplakletters.nl is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.

9.4 De opdrachtgever vrijwaart www.stickersenplakletters.nl uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.


Over

Contact


Waarom bij ons bestellen?

  • Standaard verzending €1,95, gratis vanaf €25,-.
  • Pakket verzending (Met track en trace) €5,95.
  • Stickers zijn geschikt voor binnen en buiten gebruik.
  • Alle stickers uitsluitend geproduceerd van a-merken.
  • Veel tevreden klanten gingen u voor.
  • Ook verzending naar België mogelijk, voor tarieven gaat u naar verzend informatie

Gebruik logo's

Als u het oneens bent met de plaatsing van een door ons afgebeeld logo of beeldmerk, waar u uiteraard zelf eigenaar van bent, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen dan per direct het betreffende logo of beeldmerk verwijderen van onze website. De logo's hebben we niet op voorraad en worden op verzoek geproduceerd.

Levering NL en BE

Wij leveren sinds kort niet alleen meer in Nederland, ook klanten uit België kunnen nu bij ons terecht. Voor meer informatie over onze levering gaat u naar onze verzendinformatie.

Inloggen or Registreren